Având ca punct de pornire evoluțiile la nivel intern după momentul aderării României la Uniunea Europeană, necesitatea unei abordări fundamentate și coerente privind impactul asupra societății românești și cerințelor de reformă și modernizare în sferele guvernării și administrației publice – dezvoltarea unui For național care să reunească mediul academic academic, reprezentanții autorităților executive și funcționari publici, reprezentanții puterii judecătorești și societății civile a devenit o necesitate.

Membrii fondatori ai Societății Academice de Științe Administrative, E. Balan, C. Iftene, D. Troanta, G. Varia și M. Vacarelu, numind aici echipa de cercetare implicată în proiectul național de cercetare IDEI „Dreptul la o bună administrație și impactul acesteia privind procedurile administrației publice”, au inițiat acest demers începând cu anul 2007.

Societatea Academică de Științe Administrative a obținut personalitate juridică în luna martie 2008 și este înregistrată în Registrul național pentru asociații și fundații din același an.