Societatea Academică de Științe Administrative (SASA) reprezintă de peste 10 ani Forul național de cercetare și formulare a politicilor în domeniile științe administrative și drept public.

Abordarea unică - interdisciplinară, consecvența și abordarea temelor de maximă actualitate cu impact asupra guvernării și societății, au transformat SASA într-un adevărat reper la nivel intern. 

Societatea Academică de Științe Administrative a obținut personalitate juridică în martie 2008 și are următoarele obiective specifice:

  • Formarea și dezvoltarea unui nucleu national și a unei rețele de excelență în domeniul științelor administrative și dreptului public.
  • Acumularea de cunoștințe, rezultate și bune practici în domeniul științelor administrative și drept public.
  • Creșterea nivelului autorității științifice și a vizibilității la nivel național, european și internațional a elitelor profesionale din domeniile de analiză.
  • Stimularea și dezvoltarea învățământului superior românesc și cercetare științifică de excelentă în domeniul științelor administrative și dreptului public la nivel național, European și internațional.
  • Creșterea capacității administrative a României și alinierea administrației interne la standardele de excelență europene și internaționale.
  • Diseminarea și transferul rezultatelor cercetării științifice către membrii comunității academice la nivel intern, European și international.
  • Informarea factorilor de decizie, autorităților publice și societății civile asupra problemelor actuale ale societății, fundamentarea și formularea inițiativelor de reformă și dezvoltare a administrației publice din România.