logo-en

 

PREZENTARE PROIECT

Titlul proiectului: Tineri cu inițiativă pentru promovarea culturii civice în Regiunea Sud
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Proiect implementat de:
Asociația Societatea Academică de Științe Administrative (SASA)
Parteneri:
Asociația REPER pentru Management prin Valori

Perioada de implementare
Ianuarie 2021 – Februarie 2022

Locație implementare
Proiectul va fi implementat în unități de învățământ acreditate din Regiunea Sud-Muntenia - câte două licee din următoarele localități: Mizil, jud. Prahova, Oltenița, jud. Călărași, Curtea-de-Argeș, jud. Argeș, Turnu-Măgurele, Jud. Teleorman, Moreni, jud. Dâmbovița

Scop
Proiectul își propune să sprijine tinerii din regiunea Sud-Muntenia să devină cetățeni activi și parteneri reali de dialog pentru autoritățile publice, prin îmbunătățirea ratei de participare a acestora la soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile din care fac parte.

Obiective
Proiectul urmărește atingerea următoarelor 3 obiective:

 • O.1. Dezvoltarea competențelor civice a 205 tineri din Regiunea Sud Muntenia și echiparea acestora cu cunoștințe și instrumente specifice de participare la procesul de luare a deciziilor publice la nivel local.
 • O.2. Incurajarea participarii celor 205 tineri, a 10 licee și 20 de actori locali (grupuri informale, ONG-uri mici sau voluntari) din Regiunea Sud-Muntenia în activitățile specifice procesului decizional la nivel local cu scopul de a propune soluții pentru rezolvarea problemelor comunității, dezvoltării durabile a acesteia și îmbunătățirii calității serviciilor publice.
 • O.3. Creșterea vizibilității și capacității de comunciare publică a Asociației Societatea Academica de Științe Administrative, precum și dezvoltarea capacității SASA de a atrage și gestiona în mod eficient fonduri și finanțări naționale sau internaționale.

Beneficiari

 • 5 voluntari - studenți la specializarea științe administrative
 • 10 licee din Regiunea Sud Muntenia
 • 200 liceeni
 • 20 actori locali (grupuri informale, ONG-uri mici sau voluntari) din Regiunea Sud Muntenia

Activități

 1. Activități de informare specifice desfăsurate pe toata durata de implementare a proiectului privind oportunitățile din cadrul proiectului, știri și noutăți cu privire la progresul proiectului și rezultatele obținute; comunicate sau informari către presa locala, atunci când sunt organizate dezbaterile cu autoritățile locale; precum și organizarea conferinței de inchidere a proiectului. Tinerii participanți la proiect vor avea un rol activ în diseminarea mesajelor proiectului, prin intermediul canalelor social media.
 2. Campanie de educație civică pentru tineri – include selecția studenților - voluntari, a liceelor partenere și a liceenilor participanți la proiect. Tinerii voluntari vor participa la sesiunile de formare de formatori, și vor derula la rândul lor sesiunile de informare, instruire și dezvoltare a competențelor civice dedicate elevilor de liceu.
 3. Analiza capacității administrative a instituțiilor și identificarea principalelor probleme care afectează comunitatea, din perspectiva dezvoltarii durabile - presupune definirea metodologiei de cercetare, aplicarea instrumentelor specifice de cercetare, analiza datelor privind instituțiile administrației publice la nivel local și realizarea rapoartelor finale de cercetare cuprinzând vulnerabilitățile identificate la nivel instituțional, problemele la nivel comunitar și posibilele soluții identificate. Tineri voluntari și liceeni vor sprijini derularea acestei activități prin acțiuni de culegere a datelor și formularea unor posibile soluții pentru problemele identificate.
 4. Mobilizarea cetățenilor, actorilor locali și mediului de afaceri în a lucra împreuna pentru rezolvarea problemelor concrete ale comunității – cuprinde organizarea a 10 întalniri - dezbateri publice la nivelul comunităților locale - câte 2 evenimente pentru fiecare localitate selectată în cadrul proiectului – în cadrul cărora participanții vor discuta despre concluziile rapoartelor de analiză și posibile soluții cu privire la aspectele identificate. Tinerii participanți la proiect se vor implica în organizarea acestor întâlniri și vor prezenta propriile soluții pentru aspectele identificate.
 5. Dezvoltarea organizațională a SASA - activitățile din această categorie urmăresc creșterea vizibilității SASA prin activități de comunicare publică regulată și dezvoltarea capacității acesteia de a atrage fonduri (inclusiv dezvoltarea unei strategii în acest sens) și de a le gestiona în mod efficient.

ECHIPA PROIECTULUI

Manager de Proiect Emil Bălan
Coordonator Partener Iulia Coșpănaru
Responsabili formare – formatori Cristi Iftene
Andreea Gușă
Responsabili cercetare - cercetători Dragoș Troanță R. Turculeanu
Marius Văcărelu
Responsabili evenimente - moderatori Gabriela Varia
Radu Nicolae
Responsabil comunicare Florina Joița
Responsabil IT Teodor Tătaru
Responsabili financiari Pavel Rotaru
Delia Chiru

RAPORT FINAL

Societatea civilă și administrația publică în Regiunea Sud Muntenia. Implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor comunității

DATE DE CONTACT:

Emil BĂLAN, manager de proiect, e-mail: office@administrative-sciences.com, telefon: 0730895701
Iulia COȘPĂNARU, coordonator partener, e-mail: office@reper.info.ro, telefon: 0727400990

Proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 51.215,25 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Proiect derulat de:
sasa reper