recrutari voluntari

 • Ai între 18 și 29 de ani?
 • Ești student la o specializare relevantă pentru administrația publică?
 • Îți dorești să fii un cetățean activ și să contribui la îmbunătățirea modului în care instituțiile publice îndeplinesc așteptările și răspund nevoilor comunității?
 • Vrei să te implici în activități de educație civică și interacțiune cu instituțiile publice pentru a dobândi experiență profesională?

Atunci ești persoana potrivită pentru a te alătura echipei noastre și a contribui alături de cadre universitare și specialiști cu o vastă experiență didactică, în sfera cercetării și a implicării civice, la implementarea proiectului „Tineri cu inițiativă pentru promovarea culturii civice în Regiunea Sud”.

CE  PRESUPUNE  PROIECTUL?

 • Dezvoltarea competențelor civice a 200 de tineri liceeni prin activități de training/ instruire, îndrumare și participare directă la dialogul cu autoritățile publice;
 • Proiectul se va desfășura în colaborare cu unități de învățământ acreditate din Regiunea Sud-Muntenia - câte două licee din următoarele localități: Mizil, jud. Prahova, Oltenița, jud. Călărași, Curtea-de-Argeș, jud. Argeș, Turnu-Măgurele, Jud. Teleorman, Moreni, jud. Dâmbovița;
 • Implicarea unui număr de peste 20 actori locali (grupuri informale, ONG-uri mici sau voluntari) care vor fi încurajați să facă propuneri și să participe activ în cadrul procesului decizional la nivelul autorităților, cu scopul de a propune soluții pentru rezolvarea problemelor comunității, dezvoltării durabile a acesteia și îmbunătățirii calității serviciilor publice;
 • Proiectul este derulat de Asociația Societatea Academică de Științe Administrative (SAȘA) în parteneriat cu Asociația REPER pentru Management prin Valori și se desfășoară în perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2022, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Detalii despre proiect găsești la http://administrative-sciences.com/ro/proiecte/proiect-active-citizens-… sau la https://reper.info.ro/proiecte/.

CARE  VA  FI  ROLUL  TĂU?

 • Vei participa la o sesiune de instruire on-line, cu durata de 4 zile, în care vei discuta cu colegii noștri despre principalele caracteristici ale administrației publice, reglementările relevante pentru implicarea cetățenilor în procesul decizional și de soluționare a problemelor comunității și nu în ultimul rând tehnici de predare și formare a adulților, utilizând sistemele on-line;
 • Vei organiza la rândul tău, cu sprijinul echipei de proiect, 2 sesiuni de instruire de câte 2 zile, pentru elevi din 2 licee, într-unul din orașele amintite mai sus. Sesiunile se vor derula on-line, și pentru acestea vei folosi informațiile și cunoștințele dobândite în anii de studii, dar mai ales cele din sesiunea de training la care ai participat;
 • Vei oferi sprijin și îndrumare tinerilor liceeni pentru a identifica problemele cu care se confruntă comunitatea din care fac parte și pentru a formula posibile soluții;
 • Vei sprijini echipa de proiect în demersul de analiză a capacității administrative a instituțiilor publice dintr-unul din orașele menționate, prin activități de culegere de date din surse publice (site-urile instituțiilor), aplicare și diseminare de chestionare on-line și alte instrumente, precum și de interpretare a acestor date;
 • Vei participa la dezbateri cu reprezentanții autorităților locale și cu actori locali;
 • Vei participa la evenimentul final din cadrul proiectului și își vei putea aduce contribuția la publicația realizată;
 • Vei sprijini echipa de proiect în diseminarea mesajului și materialelor de comunicare, prin distribuirea postărilor de pe Facebook.

DE  CE  SĂ  TE  IMPLICI?  BENEFICII

 • Vei lucra într-o echipa de specialiști, dinamică și motivată, și vei realiza activități care vor contribui la dezvoltarea personala și la dobândirea unor cunoștințe si aptitudini noi;
 • Vei pune în aplicare cunoștințele dobândite în cadrul studiilor universitare și în cadrul programului de formare din proiect și vei dobândi cunoștințe și experiență practică;
 • Vei încheia un contract de voluntariat cu SAȘA. Activitatea de voluntariat constituie experiență profesională conform legii voluntariatului;
 • Vei primi o diplomă pentru participarea la programul de formare și un certificat care va atesta activitatea desfășurată în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile legii voluntariatului;
 • Vei putea folosi contractul de voluntariat, diploma și certificatul ca anexe la CV-ul tău și pentru a demonstra experiența acumulată;
 • Vei putea primi o recomandare pentru obținerea unui loc de muncă, a unei burse sau participării la un program european;
 • Vei putea solicita echivalarea activității de voluntariat cu stagiul de practică pentru anul universitar în curs și pentru cel viitor.

CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU A TE PUTEA ALĂTURA ECHIPEI NOASTRE? CRITERII DE SELECȚIE

 • Trimite un CV actualizat și o scrisoare de intenție la adresa: office@administrative-sciences.com, până la data de 7 aprilie 2021.
 • Te vom anunța până la 10 aprilie 2021 dacă ai fost selectat pentru a participa la sesiunea de instruire.
 • Selecția celor 10 voluntari care vor participa la implementarea proiectului se va realiza la finalul sesiunii de instruire pe baza următoarelor criterii:
  • Studenți științe administrație (licență an II și III, master);
  • Orientarea către comunitate (competență cheie);
  • Experiență în proiecte de democrație participativă și/sau cercetare;
  • Disponibilitatea de a se implica voluntar pe tot parcursul proiectului;
  • Motivația personală de participare în proiect.

VINO ALĂTURI DE NOI! INIȚIATIVA ÎȚI APARȚINE!